ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340217
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  340217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนหินแท่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuanhintan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหินแท่น
ตำบล :
  โคกทราย
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  0819696527
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2522
อีเมล์ :
  hinhintan60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาป่าบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น


นายภัค ฤทธิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหินแท่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน