ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340235
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  340235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรัตนวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watrattanawararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตลาดบางแก้ว
ตำบล :
  ท่ามะเดื่อ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-697166
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2482
อีเมล์ :
  wrttn93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ท่ามะเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:18:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรัตนวราราม


นายสุมารถ เงินละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน