ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340236
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  340236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังฆวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsangkhawararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสังเขย่า
ตำบล :
  ท่ามะเดื่อ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-829923
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01012477
อีเมล์ :
  psd021@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  164
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังฆวรารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆวราราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2