ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340238
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  340238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakpol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปากพล
ตำบล :
  นาปะขอ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  164
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปะขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10:22:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากพล


นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน