ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาปะขอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340239
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010225
รหัส Obec 6 หลัก :
  340239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาปะขอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnapakor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาปะขอ
ตำบล :
  นาปะขอ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-829925
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  กรกฏาคม 2481
อีเมล์ :
  wnpk93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  164
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปะขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาปะขอ


นางสาวฉารีฝ๊ะ หมัดอะดั้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาปะขอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2