ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาปะขอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340239
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010225
รหัส Obec 6 หลัก :
  340239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาปะขอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnapakor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาปะขอ
ตำบล :
  นาปะขอ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-829925
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  กรกฏาคม 2481
อีเมล์ :
  wnpk93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปะขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:06:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาปะขอ


นายจำลอง เพชรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาปะขอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน