ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340241
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  340241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบางแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbangkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางแก้ว
ตำบล :
  ท่ามะเดื่อ
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-673700
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2499
อีเมล์ :
  anubanbangkaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ท่ามะเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08:40:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว


นายบุญเติม แดงช่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน