ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340242
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010216
รหัส Obec 6 หลัก :
  340242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksak Shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกสัก
ตำบล :
  โคกสัก
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-608036
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสัก


นางสาววราภรณ์ เพชรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน