ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340263
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  340263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรหมพินิตชัยบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prompinitchaiburee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านพรมคด
ตำบล :
  ชัยบุรี
อำเภอ :
  เมืองพัทลุง
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-840960
โทรสาร :
  074-840961
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  prompinitchaiburee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  118 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 04:12:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี


นายภูวไนย รักจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน