ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340280
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  340280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากพะยูนพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakpayoonpittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหัวควน
ตำบล :
  ดอนประดู่
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-699033
โทรสาร :
  074699618
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย 2519
อีเมล์ :
  pakpayoonpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะโหมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  179 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:12:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร


นายปรีชา มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน