ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300053
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  300053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banparai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าไร่
ตำบล :
  ควนโนรี
อำเภอ :
  โคกโพธิ์
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94140
โทรศัพท์ :
  073710209
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/07/2481
อีเมล์ :
  banparai022@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกประดู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนโนรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:28:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไร่


นางสาวจริยา นาวาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน