ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440009
รหัส Smis 8 หลัก :
  95010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  440009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุชนพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kuruchonpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเปาะเส้ง
ตำบล :
  เปาะเส้ง
อำเภอ :
  เมืองยะลา
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95000
โทรศัพท์ :
  0864802429
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤศจิกายน 2479
อีเมล์ :
  kpyala@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปาะเส้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา


นายธีรพงษ์ สำเร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน