ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440050
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  440050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธารน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBAN THANAMTIP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านธารน้ำทิพย์
ตำบล :
  ธารน้ำทิพย์
อำเภอ :
  เบตง
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95110
โทรศัพท์ :
  073-299869
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มีนาคม 2502
อีเมล์ :
  banthanamthip@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มยะรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารน้ำทิพย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์


นายมะสอและ ดอเลาะอาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน