ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440057
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  440057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิท 5
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangwalvit5
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านจันทรัตน์
ตำบล :
  ยะรม
อำเภอ :
  เบตง
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95110
โทรศัพท์ :
  073-284948
โทรสาร :
  073-284948
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2507
อีเมล์ :
  sangwal5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยะรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยะรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5


นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน