ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440062
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  440062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านมาลา
ตำบล :
  ตาเนาะแมเราะ
อำเภอ :
  เบตง
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95110
โทรศัพท์ :
  073-286011
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  banmalaschool56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตาเนาะแมเราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาเนาะแมเราะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาลา


นางสาวอนุรี แซ่ไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน