ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440065
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  440065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ (วันครู 2503)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAI (WANKRU 2503)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกม.36
ตำบล :
  อัยเยอร์เวง
อำเภอ :
  เบตง
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95110
โทรศัพท์ :
  073-299989
โทรสาร :
  073-299989
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  banmai_36@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อัยเยอร์เวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อัยเยอ์เวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)


นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน