ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440184
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  440184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaipattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไทยพัฒนา
ตำบล :
  คีรีเขต
อำเภอ :
  ธารโต
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95150
โทรศัพท์ :
  073-206506-7
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  thaipattana506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คีรีเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา


นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน