ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440186
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  440186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองธารโต 6
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nikomsarngtonaengthanto6
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านซาไก
ตำบล :
  บ้านแหร
อำเภอ :
  ธารโต
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95150
โทรศัพท์ :
  073-201818
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  nikhom6.017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กล่มรวงข้าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแหร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6


นางอาอีซะฮ์ สมาแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน