ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440187
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  440187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีท่าน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansritanam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศรีท่าน้ำ
ตำบล :
  ธารโต
อำเภอ :
  ธารโต
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95150
โทรศัพท์ :
  073-201817
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  sritanamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารโต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ


นางมารีน่า สะนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน