ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240268
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  240268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจือแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Jerae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจือแร
ตำบล :
  สากอ
อำเภอ :
  สุไหงปาดี
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96140
โทรศัพท์ :
  073700880​
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2503
อีเมล์ :
  jerae96140@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายสันติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สากอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 02:22:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจือแร


นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน