ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      35 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      625 เครื่อง
รวม
      660 เครื่อง
ใช้งานได้:
      569 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      91 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      9 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      99 เครื่อง
รวม
      108 เครื่อง
ใช้งานได้:
      58 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      50 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      768 เครื่อง
ใช้งานได้:
      627 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      141 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-28 17:13:36 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-28 17:14:07 น.