ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      35 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      659 เครื่อง
รวม
      694 เครื่อง
ใช้งานได้:
      574 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      120 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      9 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      99 เครื่อง
รวม
      108 เครื่อง
ใช้งานได้:
      58 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      50 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      802 เครื่อง
ใช้งานได้:
      632 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      170 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-02-14 09:24:21 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-02-12 10:55:52 น.