ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      65 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      55 เครื่อง
รวม
      120 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      80 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      15 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      4 เครื่อง
รวม
      19 เครื่อง
ใช้งานได้:
      13 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      6 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      139 เครื่อง
ใช้งานได้:
      73 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      86 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-04-05 13:34:00 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       รายเดือน
ความเร็ว:
       50/30
สถานะการใช้งาน:
       ปกติ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       749

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-04-05 13:35:03 น.