ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      260 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      48 เครื่อง
รวม
      308 เครื่อง
ใช้งานได้:
      252 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      56 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      143 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      17 เครื่อง
รวม
      160 เครื่อง
ใช้งานได้:
      119 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      41 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      468 เครื่อง
ใช้งานได้:
      371 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      97 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-28 08:36:14 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-19 13:06:07 น.