ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      111 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      20 เครื่อง
รวม
      131 เครื่อง
ใช้งานได้:
      91 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      12 เครื่อง
รวม
      12 เครื่อง
ใช้งานได้:
      12 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      143 เครื่อง
ใช้งานได้:
      103 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-30 10:39:19 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb/TrueFIBER
ประเภท:
       VDSL/FIBER
ความเร็ว:
       102400
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       2,800

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-07-06 14:51:21 น.