ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      32 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      74 เครื่อง
รวม
      106 เครื่อง
ใช้งานได้:
      67 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      39 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      25 เครื่อง
รวม
      25 เครื่อง
ใช้งานได้:
      20 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      131 เครื่อง
ใช้งานได้:
      87 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      44 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-10-26 12:46:47 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       fiber obtic
ความเร็ว:
       500Mbps
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       5000

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-30 14:41:44 น.