ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุทไธสง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      100 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      215 เครื่อง
รวม
      315 เครื่อง
ใช้งานได้:
      290 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      25 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      65 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      65 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      380 เครื่อง
ใช้งานได้:
      350 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      30 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 15:47:24 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      19456/11468 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       5120
สถานะการใช้งาน:
       พอใช้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       3875

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 16:06:21 น.