ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุทไธสง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      120 เครื่อง
รวม
      120 เครื่อง
ใช้งานได้:
      120 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      60 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      60 เครื่อง
ใช้งานได้:
      40 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      180 เครื่อง
ใช้งานได้:
      160 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-05-19 12:48:46 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       5120
สถานะการใช้งาน:
       พอใช้ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       3875

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 16:06:21 น.