ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุทไธสง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      259 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      200 เครื่อง
รวม
      459 เครื่อง
ใช้งานได้:
      360 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      99 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      66 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      66 เครื่อง
ใช้งานได้:
      46 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      525 เครื่อง
ใช้งานได้:
      406 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      119 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-10 15:51:59 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      19456/11468 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       5120
สถานะการใช้งาน:
       พอใช้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       3875

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-10 15:50:26 น.