ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      32 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      84 เครื่อง
รวม
      116 เครื่อง
ใช้งานได้:
      79 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      37 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      1 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      41 เครื่อง
รวม
      42 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      12 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      158 เครื่อง
ใช้งานได้:
      109 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      49 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-10-29 10:49:50 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-29 19:57:08 น.