ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนตะดอบวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      22 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      30 เครื่อง
รวม
      52 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      22 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      3 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      30 เครื่อง
รวม
      33 เครื่อง
ใช้งานได้:
      10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      23 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      85 เครื่อง
ใช้งานได้:
      40 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      45 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-07-15 20:23:41 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       30
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       2568

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-07-15 20:23:20 น.