ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      44 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      30 เครื่อง
รวม
      74 เครื่อง
ใช้งานได้:
      28 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      56 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      11 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      2 เครื่อง
รวม
      13 เครื่อง
ใช้งานได้:
      9 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      4 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      87 เครื่อง
ใช้งานได้:
      37 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      60 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-10-14 16:33:07 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       Fiber.​TX
ความเร็ว:
       300
สถานะการใช้งาน:
       ปกติ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       ยังไม่ได้รับงบประมาณ​ต่อจาก​สพฐ.​ เคยเช่าเดือนละ​ 1926 บาท

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-01 10:56:34 น.