ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      36 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      100 เครื่อง
รวม
      136 เครื่อง
ใช้งานได้:
      76 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      64 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      53 เครื่อง
รวม
      53 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      28 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      189 เครื่อง
ใช้งานได้:
      101 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      92 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-10-19 14:23:54 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-02-25 11:29:04 น.