ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนฝางวิทยายน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      80 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      5 เครื่อง
รวม
      85 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      55 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      16 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      16 เครื่อง
ใช้งานได้:
      10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      6 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      101 เครื่อง
ใช้งานได้:
      35 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      61 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-10-25 09:46:02 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       12288
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       1220

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-26 14:43:51 น.