ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนท่าลี่วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      51 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      74 เครื่อง
รวม
      125 เครื่อง
ใช้งานได้:
      18 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      107 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      6 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      20 เครื่อง
รวม
      26 เครื่อง
ใช้งานได้:
      8 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      18 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      151 เครื่อง
ใช้งานได้:
      26 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      125 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-08 15:33:49 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      CAT
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-08 15:35:50 น.