ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      129 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      88 เครื่อง
รวม
      217 เครื่อง
ใช้งานได้:
      211 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      166 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      62 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      4 เครื่อง
รวม
      66 เครื่อง
ใช้งานได้:
      63 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      18 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      283 เครื่อง
ใช้งานได้:
      274 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      184 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-05-25 14:39:47 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2013-07-04 12:12:17 น.