ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      44 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      44 เครื่อง
ใช้งานได้:
      19 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      25 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      37 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      37 เครื่อง
ใช้งานได้:
      20 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      17 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      81 เครื่อง
ใช้งานได้:
      39 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      42 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-02-08 14:06:35 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       100/200
สถานะการใช้งาน:
       ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       4922

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-10-22 15:31:02 น.