ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      285 เครื่อง
รวม
      285 เครื่อง
ใช้งานได้:
      285 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      89 เครื่อง
รวม
      89 เครื่อง
ใช้งานได้:
      89 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      99 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      374 เครื่อง
ใช้งานได้:
      374 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      99 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-10-05 13:34:41 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-11-07 13:53:56 น.