ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      45 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      60 เครื่อง
รวม
      105 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      45 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      11 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      5 เครื่อง
รวม
      16 เครื่อง
ใช้งานได้:
      5 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      11 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      121 เครื่อง
ใช้งานได้:
      65 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      56 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-28 06:37:31 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       3036
สถานะการใช้งาน:
       ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       2100

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-28 06:38:33 น.