ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      90 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      90 เครื่อง
ใช้งานได้:
      31 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      59 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      25 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      25 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      115 เครื่อง
ใช้งานได้:
      56 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      59 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2013-11-13 11:25:22 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ระบบ Wi NET
ความเร็ว:
       102 400
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       630

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2013-11-13 10:29:06 น.