ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      54 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      7 เครื่อง
รวม
      61 เครื่อง
ใช้งานได้:
      19 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      42 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      19 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      19 เครื่อง
ใช้งานได้:
      5 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      14 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      80 เครื่อง
ใช้งานได้:
      24 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      56 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-07-31 14:53:33 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       1
ประเภท:
      
ความเร็ว:
       100/100
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       2000

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       ไม่มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       ไม่มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-24 11:17:17 น.