ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      140 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      140 เครื่อง
ใช้งานได้:
      103 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      37 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      29 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      29 เครื่อง
ใช้งานได้:
      23 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      6 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      169 เครื่อง
ใช้งานได้:
      126 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      43 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-24 11:33:13 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB.
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       500/500
สถานะการใช้งาน:
       ปกติ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       1284

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-24 11:33:50 น.