ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
74
67
141
5
อบ.2
75
75
150
5
อบ.3
65
70
135
5
รวม อบ.
214
212
426
15
ป.1
125
118
243
8
ป.2
121
119
240
8
ป.3
123
110
233
8
ป.4
108
92
200
8
ป.5
111
96
207
8
ป.6
95
113
208
8
รวมประถม
683
648
1,331
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
897
860
1,757
63
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...