ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
24
44
2
อบ.2
23
34
57
2
อบ.3
25
24
49
2
รวม อบ.
68
82
150
6
ป.1
36
42
78
3
ป.2
33
43
76
3
ป.3
37
52
89
3
ป.4
39
41
80
3
ป.5
29
61
90
3
ป.6
38
57
95
3
รวมประถม
212
296
508
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
280
378
658
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...