ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
210
156
366
11
ป.2
214
127
341
11
ป.3
221
123
344
11
ป.4
227
140
367
11
ป.5
206
163
369
11
ป.6
224
143
367
11
รวมประถม
1,302
852
2,154
66
ม.1
40
39
79
2
ม.2
37
19
56
2
ม.3
35
38
73
2
รวมมัธยมต้น
112
96
208
6
ม.4
9
14
23
2
ม.5
14
10
24
2
ม.6
17
16
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
40
80
6
รวมทั้งหมด
1,454
988
2,442
78
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...