ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโสมนัส ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
26
14
40
2
อบ.2
14
21
35
1
อบ.3
22
21
43
2
รวม อบ.
62
56
118
5
ป.1
14
15
29
2
ป.2
21
13
34
2
ป.3
14
19
33
2
ป.4
18
15
33
2
ป.5
21
13
34
2
ป.6
16
17
33
2
รวมประถม
104
92
196
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
148
314
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...