ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
23
46
2
อบ.2
20
18
38
2
อบ.3
23
17
40
2
รวม อบ.
66
58
124
6
ป.1
25
19
44
3
ป.2
30
19
49
3
ป.3
30
23
53
3
ป.4
26
27
53
3
ป.5
29
25
54
3
ป.6
26
25
51
3
รวมประถม
166
138
304
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
232
196
428
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...