ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
18
37
2
อบ.2
21
31
52
2
อบ.3
27
29
56
2
รวม อบ.
67
78
145
6
ป.1
58
51
109
5
ป.2
79
60
139
5
ป.3
67
66
133
5
ป.4
55
59
114
5
ป.5
57
44
101
4
ป.6
52
41
93
4
รวมประถม
368
321
689
28
ม.1
40
30
70
3
ม.2
45
30
75
3
ม.3
30
34
64
3
รวมมัธยมต้น
115
94
209
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
550
493
1,043
43
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...