ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
11
26
1
อบ.2
12
17
29
1
อบ.3
18
9
27
1
รวม อบ.
45
37
82
3
ป.1
20
8
28
2
ป.2
21
19
40
2
ป.3
17
14
31
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
102
74
176
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
111
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...