ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
33
65
2
อบ.2
58
59
117
4
อบ.3
56
58
114
4
รวม อบ.
146
150
296
10
ป.1
85
82
167
5
ป.2
90
82
172
6
ป.3
78
103
181
6
ป.4
76
91
167
6
ป.5
85
69
154
5
ป.6
83
98
181
6
รวมประถม
497
525
1,022
34
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
643
675
1,318
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...