ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
46
43
89
3
อบ.2
39
43
82
3
อบ.3
43
39
82
3
รวม อบ.
128
125
253
9
ป.1
73
67
140
4
ป.2
76
67
143
4
ป.3
79
63
142
4
ป.4
75
63
138
4
ป.5
80
66
146
4
ป.6
89
69
158
4
รวมประถม
472
395
867
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
600
520
1,120
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...