ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
10
28
2
อบ.2
27
20
47
2
อบ.3
24
21
45
2
รวม อบ.
69
51
120
6
ป.1
45
27
72
3
ป.2
43
34
77
3
ป.3
39
37
76
3
ป.4
40
25
65
3
ป.5
42
34
76
3
ป.6
40
33
73
3
รวมประถม
249
190
439
18
ม.1
34
30
64
2
ม.2
39
27
66
3
ม.3
53
50
103
3
รวมมัธยมต้น
126
107
233
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
444
348
792
32
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...