ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
14
33
2
อบ.2
21
18
39
2
อบ.3
26
21
47
2
รวม อบ.
66
53
119
6
ป.1
47
29
76
3
ป.2
36
34
70
3
ป.3
35
36
71
3
ป.4
50
39
89
4
ป.5
66
50
116
4
ป.6
55
52
107
4
รวมประถม
289
240
529
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
355
293
648
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...