ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
18
17
35
1
รวม อบ.
41
40
81
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
19
18
37
2
ป.3
18
12
30
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
18
19
37
1
ป.6
22
15
37
2
รวมประถม
97
90
187
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
130
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...